Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten en de website van Videobandomzetten.com. Videobandomzetten.com is bekend bij de kamer van koophandel onder nummer: 62410326. Gevestigd aan het Stationsplein 1, 6131AS te Sittard.

Artikel 1 Opslag beeldmateriaal en aanpassing materiaal
1a. De klant gaat akkoord er mee dat de beelden die worden omgezet, bewaard worden op computers van Videobandomzetten.com.
1b. De beelden worden voor een duur van twee weken bewaard.
1c .De beelden worden in de derde week na factuurdatum verwijderd.
1d. Videobandomzetten.com mag een sticker plakken op de ter beschikking gestelde materialen voor digitalisatie.
1e. Videobandomzetten.com mag spoelen en tapes knippen wanneer dit noodzakelijk geacht wordt voor de bescherming van het materiaal of de digitalisatie ervan.

Artikel 2 Prijzen
2a. De klant gaat akkoord met de prijzen die op de website van Videobandomzetten.com staan vermeld.
2b. Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen op de website inclusief BTW.

Artikel 3 Levertijd
3a. Levertijden zijn opvraagbaar en zijn gemiddeld.
3b. De klant gaat er mee akkoord dat de levering van de opdracht langer kan duren dan de levertijd die op de website staat vermeld.
3c. Spoedlevering is mogelijk. Echter betekent dit niet dat spoedlevering altijd zal lukken. Videobandomzetten.com spant zich in om alle spoedorders binnen de daarvoor gestelde termijn te verwerken. Indien de spoedtermijn niet gehaald wordt, dan worden er geen kosten berekend voor spoedlevering.
3d. De termijn van spoedlevering gaat in vanaf het moment dat de banden zijn ontvangen door Videobandomzetten.com. De termijn loopt af wanneer de banden klaarliggen bij het afhaalpunt of wanneer de banden op transport gaan.

Artikel 4 Niet omzetten banden
4a. Banden waarvan de kwaliteit en/of de staat te slecht is om te digitaliseren worden gedeeltelijk in rekening gebracht.
4b. Banden die leeg zijn worden niet in rekening gebracht.
4c. Videobandomzetten.com behoudt zich het recht om ten alle tijden banden niet om te zetten, zonder dat Videobandomzetten.com daarvoor uitleg verschuldigd is aan de klant.
4d. Videobandomzetten.com zet van speelfilms, videobanden om. Hiervan wordt maximaal 1 kopie gemaakt op dvd. Voor de afdracht van de auteursrechten is de klant verantwoordelijk.

Artikel 5 Extra kosten
5a. Extra kopieën worden per 120 minuten beeldmateriaal gefactureerd, wanneer u dus een extra kopie wilt van een videoband die langer is dan 120 minuten, dan betaald u 2x het bedrag hiervoor.
5b. Wanneer een klant geen opgaaf doet van de gewenste omzetduur, dan is Videobandomzetten.com gemachtigd om uit te gaan van de maximale opnameduur van de band. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor de klant.

Artikel 6 Privacy
6a. Videobandomzetten.com behandelt alle orders met inachtneming van bescherming van privacy.
6b. Er worden geen beelden en foto’s gepubliceerd van beeldmateriaal dat de klant heeft laten omzetten.
6c. Computers waarop beeldmateriaal wordt gedigitaliseerd staan niet in verbinding met het internet. Tenzij de klant de beelden online geleverd wilt hebben.
6d. Medewerkers van Videobandomzetten.com zijn zich er ten volle van bewust dat zij werken met privacy gevoelig materiaal.

Artikel 7 Klachten
7a. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na oplevering van de order te zijn ontvangen door Videobandomzetten.com. Dit dient per mail te gebeuren.
7b. De klant ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van zijn of haar klacht.
7c. De klacht wordt binnen 14 dagen behandeld.

Artikel 8 Opdrachtformulier / Prijsaanvraag
8a. Op basis van de informatie die op een opdrachtformulier of prijsaanvraag staat wordt een order behandeld.
8b. De inhoud van de order kan alleen gewijzigd worden na overleg met Videobandomzetten.com. Niet in alle gevallen kan een wijziging doorgevoerd worden.

Artikel 9 Transport en verpakking
9a. Videobandomzetten.com is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte banden van de opdrachtgever c.q. leveringen van Videobandomzetten.com tijdens transport.
9b. Het verpakkingsmateriaal dat meegestuurd wordt door de klant wordt vernietigd, tenzij anders afgesproken.
9c. De klant draagt zelf zorg voor een goede verpakking van de order.

Artikel 10 Gratis verzending
10a. Gratis verzending is alleen geldig voor orders die vanuit adressen en terug naar adressen binnen Nederland worden verstuurd.
10b. Wanneer een klant besluit na verzending geen gebruik te maken van de diensten van Videobandomzetten.com, dan worden er verzend- en verpakkingskosten van €17,95 per order gefactureerd. Wanneer deze kosten voldaan zijn wordt het pakket terug gestuurd.

Artikel 11 Betaling
11a. Betalingen van alle orders met uitzondering van orders bij servicepunten dienen 100% betaald te zijn voordat deze verwerkt worden. Het te laat betalen van een order kan zorgen voor een langere levertijd.
11b. Betalingen van orders die bij een servicepunt worden afgehaald, dienen voldaan te worden bij het servicepunt, dit kan contant of per pin. De order wordt pas meegegeven aan de klant indien er betaald is.

Artikel 12 Beeldrechten
De klant is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele beeldrechten bij het omzetten van banden die series, films of andere producties bevatten die (deels) vallen onder het auteursrecht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13a. Videobandomzetten.com is niet aansprakelijk voor de media die gedigitaliseerd wordt.
13b. Videobandomzetten.com is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verlies van beeldmateriaal en/of audio en/of een te late levering.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle diensten van Videobandomzetten.com is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld door de geschillencommissie.